Broen VVS-systemerSøg produkt efter applikation:

 
BROEN INTELLIGENT FLOW SOLUTIONS

Intelligente løsninger gennem mere end 70 år

BROENs grundlægger, Poul Broen, var iværksætter med innovative, kreative og visionære tanker. Tanker, der skabte grundlaget for virksomheden BROEN og satte standarden for en hel industri.

Poul Broen blev i 1934 ansat som maskinmester i Frederiksberg Svømmehals maskinpark og bemærkede det store spild af varmt vand, der fulgte med gæsternes bad. Han udviklede derfor badeautomaten PARCEO, der gav tempereret vand i passende mængder, og samtidig sparede svømmehallen for unødvendigt høje varmeudgifter. Poul Broens interesse for energibesparende opfindelser blev især aktuel i efterkrigstiden, en periode præget af knaphed på ressourcer. Derfor opfandt Poul Broen en skylleventil med spareskyl. En effektiv opfindelse, som vi i dag finder på alle toiletter. 

Poul BroenI 1948 etablerede Poul Broen sammen med sin søn Bjarne Broen Nordisk Armatur i lejede kælderlokaler i Hvidovre og med en samlet medarbejderstab på seks ansatte. I 1953 blev jobbet som maskinmester kvittet til fordel for en fultidsstilling som leder af denne virksomhed - nu med navn ændret til BROEN Armatur. Denne satsning blev startskuddet til en industriel virksomhed som udviklede sanitetsfittings og kuglehaner i 1950’erne – herunder de kendte produktserier BROEN BOSS® og kugleventilen BALLOFIX®.

 

 

 

 

 

BROEN Armatur oplevede op gennem 1950'erne en positiv vækst, i 1959 var virksomheden vokset til 65 medarbejdere, og efter nogle flytninger af virksomheden på Sjælland valgte Poul Broen at overlade ledelsen af virksomheden til sin søn Bjarne Broen i 1960, som i mellemtiden var blevet uddannet cand. polit.
Bjarne BroenSom led i en langsigtet udviklingsplan blev det således Bjarne Broen, som i 1964 tog initiativ til at flytte firmadomicilet til den nuværende adresse i Assens på Vestfyn. Baggrunden var ganske enkelt, at der blev udbudt gunstige etableringsforhold i området, og samtidig ønskede Bjarne Broen at sikre vækstmuligheder med hensyn til behov for kvalificeret arbejdskraft.

Bjarne Broens viden og erfaringer blev brugt til at tænke fremsynet og etablere nye initiativer, som f.eks. forretningsområderne LAB og Emergency Shower Systems. BROEN var også blandt pionererne, da udviklingen inden for fjernvarme tog fart i Danmark i 1970’erne, idet man udviklede kuglehaner i hidtil uset store dimensioner, de nu anerkendte BALLOMAX® fjernvarmeventiler. BROEN Armatur ændrede i 1970 selskabsform og navn til BROEN A/S.

 

BROEN produktionBjarne Broens fremsynethed kom til udtryk i andre sammenhænge end produktudvikling. Han tænkte også på medarbejderne. Allerede i 1960’erne indførtes jobrotation for at sikre fleksibilitet i produktionen og kompetenceudvikling og variation for medarbejderne.

Og visionerne og pionerånden findes endnu. Også i dag er BROEN en innovativ og værdiskabende samarbejdspartner, som fortsat udvikler energi-rigtige løsninger, der optimerer brugen af naturens ressourcer.