Broen VVS-systemerSøg produkt efter applikation:

Regulering og måling

Indregulering

I forbindelse med etablering af en vandinstallationen, tilbyder BROEN et sortiment af vandmålere og cirkulationsventiler, som præcist og detaljeret styrer og måler dit vandforbrug.


Det er desuden nødvendigt at beslutte, hvordan drift og vedligeholdelse skal foregå - om man fx har brug for at kunne se de aktuelle indstillinger og regulere systemet via nettet - og også kunne fjernaflæse sine målere.

Der er lovkrav til en stor del af, hvordan rørsystemet skal bygges op og den individuelle måling af forbruget, men grundkravene kan øges, hvis der stilles særlige krav til fx komfort, sikkerhed og drift.

Med en effektiv flowmåling kan den enkelte husstands vandforbrug følges nøje, ligesom vandforbruget kan reguleres til den ønskede mængde.

I venstre kolonne kan du klikke dig ind på de forskellige muligheder og sammensætte netop det anlæg, som er optimalt i den aktuelle situation.